Site Header & Navigation

Main Jobs Block

Job opportunities

Hays Microsite jobs listing

Job details

Foreman Workshop

Location: Oosterhout, Brabant, NL

Salary/Rate:

Type:

Closing Date:

Job Reference: 924020

Doelstelling
Inplannen van de binnenkomende werkzaamheden, zowel service als nieuwbouw, over de medewerkers van de afdeling. Hij zorgt dat dit evenwichtig gebeurt en zo effectief en efficiënt mogelijk. Hij maakt de afweging werkzaamheden zelf te doen of uit te besteden. Eveneens zorgt hij ervoor dat het personeel voldoende gekwalificeerd is en de juiste gereedschappen er zijn. Daarnaast bewaakt hij dat er voldaan wordt aan de milieu- en ARBO voorschriften.

Plaats in de organisatie


De Foreman Workshop maakt deel uit van de afdeling South-West Branch; Domestic Sales; Sales & Marketing Division

RESULTAATGEBIEDEN

Planning
 • Inplannen van de door de planner aangenomen werkzaamheden in de werkplaats zo dat de werkzaamheden tijdig en goed worden uitgevoerd
Werkplaats
 • Verzorgen van servicewerkzaamheden en het opbouwen van nieuwe machines conform de opdracht zoals door het bedrijfbureau after sales is verstrekt.
 • Dagelijks leiden van de werkplaats. Dit betreft zowel opbouw van nieuwe machines, commerciële onderhoudswerkzaamheden, reparatiewerkzaamheden, garantiewerkzaamheden en door derden in de werkplaats uitgevoerde werkzaamheden.
 • Zorgen dat monteurs goed voorbereid (qua gereedschap en onderdelen) hun werkzaamheden gaan uitvoeren
 • Controleren van de uitgevoerde werkzaamheden door monteurs
Kostenberekening
 • Kostencalculaties maken van de diverse werkzaamheden
Ontwikkelingen
 • Ontwikkelingen in nieuwe machines en ondersteunende tools volgen en zorgen van implementatie op de werkvloer
 • Ontwikkelingen in de markt volgen qua werkmethoden, gereedschappen, milieuvoorschriften en invoeren of ter advies voorleggen aan after sales manager
 • Zorgen dat personeel zich blijft ontwikkelen en mee ontwikkelt met de veranderingen in technieken en toepassingen op machines
Overig
 • Handhaven kwaliteitsniveau van de uit te voeren werkzaamheden
 • Kwantiteit bewaken van de uit te voeren werkzaamheden
 • Handhaven voor een veilige werkplaats en veilige uitvoering van de werkzaamheden conform de geldende ARBO-voorschriften
 • Handhaven van de geldende milieuvoorschriften
Leidinggeven (Classificatie B)
 • Verzorgen van de uitvoering van dagelijkse werkzaamheden
 • Zorgen dat medewerkers geadviseerde cursussen en opleidingen volgen (en behalen)
 • Voeren van functionerings-, beoordelings- en verzuimgesprekken
 • Verdelen van de taken
 • Geven van instructies en advise (deels vertalen uit Engels en omzetten in Nederlans)
 • Bezetting op korte afstemmen op gevraagde capaciteit met behulp van flexibele krachten
 • Monitoren van de voortgang en de kwaliteit van de uitgevoerde activiteiten
KENMERKEN

Communicatie
 • Manager, omtrent de voortgang van de werkzaamheden en waaraan gerapporteerd wordt
 • Leveranciers, over werkzaamheden en diensten door derden
 • Klanten om te overleggen over werkzaamheden, offertes, kostenopgave en garantie
 • Andere afdelingen binnen HCME om te voldoen aan geldende regelgeving en een bijdrage te leveren aan gemeenschappelijke onderwerpen (deels Engels)

Bevoegdheden
 • Implementeren (werkmethoden, gereedschappen, milieuvoorschriften) van nieuwe ontwikkelingen op de werkvloer
 • Ervoor zorgen dat werkzaamheden op de werkvloer tijdig worden uitgevoerd
 • Uitbrengen offertes tot €10.000 respectievelijk meerwerk
 • Doen van inkopen tot €500
 • Beslissen tot overwerk indien dit vereist is
 
Verantwoordelijkheden
 • Realiseren van de gestelde planning
 • Bewaken dat medewerkers goed voorbereid aan de werkzaamheden beginnen
 • Zorgen dat er gewerkt wordt conform de ARBO- en milieuvoorschriften
 • Medewerkers gecertificeerd zijn voor handelingen die zij doen voor zover vereist (excavator rijden, heftruck rijden, hijsen met gemachiniseerd hijsmiddelen)
 • Gereedschap (electrisch gereedschap, hijsmiddelen, loopkranen) voor zover vereist is gekeurd en gecertificeerd is
 • Het correct uitvoeren van op te bouwen nieuwe en gebruikte machines, commerciële onderhoudswerkzaamheden, reparatiewerkzaamheden en garantiewerkzaamheden
 • Maakt deel uit van management AS en is vanuit dat oogpunt ook bezig met de toekomstige ontwikkelingen op after sales gebied.

Benodigde kennis en competenties
Zie de competentiematrix

 

Back Apply